Điện Kremlin: Máy bay chở ông Putin rất đáng tin cậy