Jun88-Xe tải chở vật liệu xây cao tốc bốc cháy khi đang chạy trên đường