Hai bà cháu đau đầu, nôn rồi tử vong, 4 người trong nhà cùng triệu chứng